Projektportal och nya guider

2018-03-07

Vi vill att öppna data ska vidarenyttjas!

På vår nya projektsida kan ni ta del av några av de tillämpningar som har gjorts av Trafikkontorets öppna data. Om du har använt vår öppna data och skulle vilja dela med dig utav resultat så kan du använda sidan till att skicka in din presentation.

Under Handledning har vi lagt till guider för Introduktion till WFS-tjänster och Trafikslag för länkar och företeelser.

En mindre nyhet är att sidan nu anpassats efter stadens nya grafiska riktlinjer.


Nya föreskrifter

2018-02-20

Nya föreskrifter finns tillgängliga. Vi har publicerat ett nytt lager LTFR_FORESKRIFT för WMS och WFS som innehåller en samling av föreskrifter med blandade trafikregeltyper. Läs mer på Datamängder-sidan.


Trafikslag

2018-01-29

Vi har lagt till ett nytt värde på några datamängder genom WMS och WFS.

Värdet heter TRAFFIC_TYPES och beskriver det gällande trafikslaget (Bilnät, Cykelnät eller Gångnät) där företeelsen befinner sig. Värdet gäller endast de lager i namespacet od_gis som har en vägnätsankytning, det vill säga de lager vars namn inte slutar på _punkt, _linje eller _yta. Värdet kan med fördel användas för att separera ut data gällande t.ex. cykelnätet från övriga vägnät.


Nya NVDB-datamängder

2017-12-12

Ett antal NVDB-datamängder har publicerats:

Datamängden NVDB_Hastighetsgräns finns nu också tillgänglig via WMS och WFS.

Mer beskrivande information kring NVDB:s datamängder kan hittas på https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/


Uppdaterad webbplats

2017-05-23

En ny version av webbplatsen har installerats för att underlätta användandet av tjänsten.
Några av förändringarna är bland annat:


Planerad nertid 2016-10-21 2016-10-25

2016-10-19

Den 21:a 25:e Oktober kommer tjänsten att flytta till nya servrar. Det innebär att under denna dag kommer tjänsten inte vara åtkomlig.

Observera att datumet ändrats till den 25:e.


Ny datamängd: Trafikflöde

2016-11-09

Trafikflödeskartan innehåller uppgifter om trafikmängder i Stockholm uppdelat på lätta och tunga fordon, per vardagsmedeldygn och för en vissa tidsperiod över dygnet. Trafikmängderna är sammanställda av Trafikkontoret från flera olika källor inkl verksamhetens egna mätningar, trängselskattesystemet, MCS-systemet (Motorway Control System) på E4/E18/E20 m.fl.
Trafikflödeskartan är heltäckande vilket innebär att en stor andel av vägnätet har interpolerade trafikmängder, eller schablonvärden. Det rör främst lågtrafikerat vägnät i exempelvis villaområden. Med interpolering menas att gator utan uppmätta flöden tilldelas ett flöde beroende på kringliggande gator som har uppmätta trafikmängder.


Planerad nertid 2016-10-21 2016-10-25

2016-10-19

Den 21:a 25:e Oktober kommer tjänsten att flytta till nya servrar. Det innebär att under denna dag kommer tjänsten inte vara åtkomlig.

Observera att datumet ändrats till den 25:e.


Uppdateringar av data temporärt nere.

2016-10-11

Vi har upptäckt att uppdaterat data inte exponerats under en period. Tjänsten är fortfarande uppe men vissa datamängder kan vara delvis inaktuella.

Anledningen undersöks och återgärdas för tillfället.


Ny guide för QGIS

2016-09-14

En ny guide om hur man kan arbeta med större datamängder med QGIS har tagits fram.


Ny datamängd: Trafikolycka

2016-08-26

En ny datamängd har publicerats:


Nya guider för att komma igång med Trafik- och vägdata

2016-06-15

Vi har tagit fram nya guider för att introducera grundkoncept i hur man kan komma igång med Trafikkontorets öppna data. Guiderna finns för tillfället bara på engelska och kan hittas under Getting stated.


Lagernamn utan åäö

2016-06-07

Lagernamn i WFS/WMS anges numera utan svenska tecken (åäöé), vilket gör det möjligt för fler GIS-klienter att koppla upp. Gamla lagernamn kommer fortsätta att fungera, men publiceras inte.


Nya datamängder för trafikplanering

2016-04-04

Nya datamängder för trafikplanering har publicerats. Dessa är:


Presentation av booleska attribut

2016-02-15

Värden för booleska attribut presenteras numera med Ja eller Nej i tjänsterna WMS och WFS.


Nya datamängder publicerade

2015-12-04

Datamängderna Skelettjord och Luftbrunn har publicerats.


Ny funktionalitet, ladda ner data som shape

2015-12-02

Det är nu möjligt att ladda ner data som shape via WFS.

Exempelanrop:

https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/DIN API-NYCKEL/wfs/?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=od_gis:CityBikes&outputFormat=SHAPE-ZIP


Nya datamängder för cykel

2015-12-02

Nya datamängder för cykel har publicerats. Dessa är:


Markupplåtelse

2015-09-04

Markupplåtelse har tillkommmit som datamängd för WMS och WFS.
Vi har även arbetat med prestanda och stabilitet för karttjänsterna.


Ange apiKey i URL för WMS och WFS

2014-04-16

Det finns GIS-klienter som inte kan hantera API-nyckeln som parameter (apiKey). Därför införs nu även möjlighet att ange nyckeln inne i URL. Detta gäller både WMS och WFS.

Tidigare syntax:

https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&apiKey=DIN API-NYCKEL

Nu fungerar även:

https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/DIN API-NYCKEL/wms?service=WMS&request=GetCapabilities


Nya datamängder

2014-03-04

Trafikkontoret har nu exponerat ett stort antal nya datamängder. De nya datamängderna är:

(*) Denna datamängd är ej tillgänglig via WMS/WFS


Förändringar för LvWS

2012-11-27

Förändringarna genomförs dels för att man ska lättare kunna konsumera Trafikkontorets datamängder programmatiskt, och dels för att utöka tillgängliga metoder som kan bidra till att utöka användningsområdet för redan exponerade datamängder.

Anropssvar i JSON-format

Exempel:
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-3.0/Lv.svc/json/GetDataCatalog?apiKey=DIN API-NYCKEL
&featureTypes=[671181]&includeAttributeTypes=false

Adressslagningar genom metoderna GetNearestAddress och GetAddresses

Exempel:
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-3.0/Lv.svc/json/GetAddresses?apiKey=DIN API-NYCKEL
&municipalitypattern=Stockholm&streetname=Hantverkargatan&streetnumpattern=5*&postalcodepattern=*&postalareapattern=*&includeaddressconnectionsfortraffictypes=0