Det ger möjlighet att göra enklare filtreringar för att plocka ut det som är relevant för ett specifikt trafikslag. Till exempel om man vill plocka ut NVDB GCM-vägtyp som beskriver vägsträckans funktion i gång och cykelnätet för enbart cykelnätet kan man göra det genom ett enkelt CQL-filer.
Följande URL hämtar alla NVDB GCM-passager som finns på cykelnätet:

https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api//wfs?request=GetFeature&typeName=od_gis:NVDB_GCM_passage&cql_filter=TRAFFIC_TYPES like '%Cykelnät%'

Notera filtret "CQL_FILTER=TRAFFIC_TYPES like '%Cykelnät%'". Det fångar alla värden där cykelnät förkommer. Vill man komma åt bil eller gångnätet kan man använda samma princip men ange Bilnät eller Gångnät istället.

Det finns idag tre stycken trafikslag som den kan anta, Bilvägnät, Cykelnät och Gångnät. Värdena baseras på på NVDB:s modell för vägtrafiknät där Bilnät innebär en sträcka där bil, cykel och gångtrafik kan förekomma, Cykelnät innebär att cykel och gångtrafik kan förekomma och Gång innebär endast gångtrafik förekommer. En vägsträcka kan i vissa fall bestå av flera trafikslag och då slås värdena ihop med +-tecken, t.ex: "Cykelnät+Gångnät". Detta skiljer sig något från NVDB:s modell där en vägsträcka endast kan anta ett trafikslag i taget men vill man få ett värde mer likt det som NVDB:s modell förespråkar kan man plocka det första värdet i listan.

Viktigt att veta är att oavsett vad trafikslag nämner innebär det inte att det trafikslaget alltid får färdas på vägen. Det kan förekomma lokala trafikföreskrifter som begränsar tillträde för vissa trafiktyper men även vägar markerade som bland annat Bilnät där cykel och gångtrafik inte får förekomma oavsett NVDB:s modell för vägtrafiknät.