Ny datamängd

2022-09-05

En ny datamängd har publicerats:


Viktig förändring: LvWS 3 byts ut mot nyare version

2022-06-20

LvWS 3 kommer under hösten 2022 att bytas ut mot en ny version. Både LvWS 3 och den nya versionen kommer under en övergångsperiod att finnas parallellt.

LvWS 3 byggdes enkom för öppna data men har senare vidareutvecklats till ett fullständigt gränssnitt och är den tjänst som trafikkontoret i nuläget använder för integrationer mot sin vägnätsdatabas LV. För att öppna data ska kunna dra nytta av framtida förbättringar och det kontinuerliga underhåll som görs av LvWS är målsättningen att endast den senaste versionen av LvWS ska användas. Gränssnitten är snarlika och båda bygger på samma teknik men det finns ett antal API-brytande ändringar så gamla tjänstekontrakt kommer inte att fungera för alla metoder. Det innebär att integratörer kommer att behöva uppdatera kontrakt och eventuellt även kod kring dataobjekt.

Mer detaljerad information kommer i slutet av augusti.


Avpublicerade datamängder

2022-01-27

Följande datamängder plockas bort:


Ny datamängd

2022-01-11

En ny datamängd har publicerats:


Nya datamängder och visualiseringar

2021-11-25

Nya datamängder har publicerats:

(*) Endast tillgänglig som WMS

Två nya visualiseringar har lagts till:


Nya NVDB-datamängder

2021-01-19

Nya NVDB-datamängder har publicerats:


Nya datamängder

2020-05-15

Nya datamängder har publicerats:


Ny datamängd: Stadens blomsterprogram

2020-04-01

En ny datamängd har publicerats:


Ny datamängd: Årstrafik

2020-01-24

En ny datamängd har publicerats:


Ny datamängd: Årstrafik

2020-01-24

En ny datamängd har publicerats:


Ny datamängd: Skräpkorg

2020-01-09

En ny datamängd har publicerats:


Uppdaterat namn på datamängden Cykeljour

2019-11-27

Datamängden Cykeljour kommer numera heta Sopsaltade sträckor.


Avpublicerad datamängd

2018-11-24

Datamängden Hastighetsplan är avpublicerad från opendata.


Ny datamängd: Vinterväghållning

2019-11-04

En ny datamängd har publicerats:


Serverflytt och datamigrering

2019-08-22

In english bellow.

Den 17:e september vid klockan 15:00 flyttar tjänsten till nya servrar. I och med detta kommer öppna data inte vara tillgängliga under en längre tid. Vi hoppas att tjänsten ska vara igång igen under den 18:e september men det beror på de underliggande tjänster som publicerar datamängder till öppna data. Det finns en risk att öppna data kommer att vara instabil under den följande veckan efter flytten. Detta är en del av ett större arbete av att förnya underliggande IT-infrastruktur för Stockholm stad.

När väl flytten är klar ska allt fungera som vanligt.

On the 17th of September at 3PM the service will move to new servers and with this the open data services will not be available during a longer period. We hope the service will be up and running again on the 18th of September but it depends on the underlying services delivering data sets to open data. It might be unstable for the week following the relocation. This is a part of a larger effort in modernizing the underlying IT-infrastructure for the city of Stockholm.

When the migration is concluded everything should operate as usual.


Nya publika kartor

2019-06-14

Cykelkartan:

Motorfordonstrafik:


Nya datamängder

2019-05-14

Nya datamängder har publicerats:


Avpublicerade datamängder

2018-12-17

Följande datamängder plockas bort:


Ny datamängd för Cykel

2018-11-20

En ny datamängd har publicerats:


Förändringar i datamängder

2018-09-20

Farthinder och GCM-Passage utgår och respektive datamängder flyttas till NVDB Farthinder samt NVDB GCM-Passage.

Nya datamängder har publicerats:

Följande datamängder plockas bort på grund av bristande datakvalitet:


Nya datamängder

2018-09-05

Nya datamängder har publicerats:


Ny datamängd: Toalett

2018-04-12

En ny datamängd har publicerats:


Uppdaterat namn på datamängden Trafikflöde

2018-04-04

Datamängden Trafikflöde kommer numera heta Trafikflöde Motorfordon, detta för att kunna skilja den med de kommande Trafikflödesdatamängder för gång och cykel.


Projektportal och nya guider

2018-03-07

Vi vill att öppna data ska vidarenyttjas!

På vår nya projektsida kan ni ta del av några av de tillämpningar som har gjorts av Trafikkontorets öppna data. Om du har använt vår öppna data och skulle vilja dela med dig utav resultat så kan du använda sidan till att skicka in din presentation.

Under Handledning har vi lagt till guider för Introduktion till WFS-tjänster och Trafikslag för länkar och företeelser.

En mindre nyhet är att sidan nu anpassats efter stadens nya grafiska riktlinjer.


Nya föreskrifter

2018-02-20

Nya föreskrifter finns tillgängliga. Vi har publicerat ett nytt lager LTFR_FORESKRIFT för WMS och WFS som innehåller en samling av föreskrifter med blandade trafikregeltyper. Läs mer på Datamängder-sidan.


Trafikslag

2018-01-29

Vi har lagt till ett nytt värde på några datamängder genom WMS och WFS.

Värdet heter TRAFFIC_TYPES och beskriver det gällande trafikslaget (Bilnät, Cykelnät eller Gångnät) där företeelsen befinner sig. Värdet gäller endast de lager i namespacet od_gis som har en vägnätsankytning, det vill säga de lager vars namn inte slutar på _punkt, _linje eller _yta. Värdet kan med fördel användas för att separera ut data gällande t.ex. cykelnätet från övriga vägnät.


Nya NVDB-datamängder

2017-12-12

Ett antal NVDB-datamängder har publicerats:

Datamängden NVDB_Hastighetsgräns finns nu också tillgänglig via WMS och WFS.

Mer beskrivande information kring NVDB:s datamängder kan hittas på https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/


Uppdaterad webbplats

2017-05-23

En ny version av webbplatsen har installerats för att underlätta användandet av tjänsten.
Några av förändringarna är bland annat:


Planerad nertid 2016-10-21 2016-10-25

2016-10-19

Den 21:a 25:e Oktober kommer tjänsten att flytta till nya servrar. Det innebär att under denna dag kommer tjänsten inte vara åtkomlig.

Observera att datumet ändrats till den 25:e.


Ny datamängd: Trafikflöde

2016-11-09

Trafikflödeskartan innehåller uppgifter om trafikmängder i Stockholm uppdelat på lätta och tunga fordon, per vardagsmedeldygn och för en vissa tidsperiod över dygnet. Trafikmängderna är sammanställda av Trafikkontoret från flera olika källor inkl verksamhetens egna mätningar, trängselskattesystemet, MCS-systemet (Motorway Control System) på E4/E18/E20 m.fl.
Trafikflödeskartan är heltäckande vilket innebär att en stor andel av vägnätet har interpolerade trafikmängder, eller schablonvärden. Det rör främst lågtrafikerat vägnät i exempelvis villaområden. Med interpolering menas att gator utan uppmätta flöden tilldelas ett flöde beroende på kringliggande gator som har uppmätta trafikmängder.


Planerad nertid 2016-10-21 2016-10-25

2016-10-19

Den 21:a 25:e Oktober kommer tjänsten att flytta till nya servrar. Det innebär att under denna dag kommer tjänsten inte vara åtkomlig.

Observera att datumet ändrats till den 25:e.


Uppdateringar av data temporärt nere.

2016-10-11

Vi har upptäckt att uppdaterat data inte exponerats under en period. Tjänsten är fortfarande uppe men vissa datamängder kan vara delvis inaktuella.

Anledningen undersöks och återgärdas för tillfället.


Ny guide för QGIS

2016-09-14

En ny guide om hur man kan arbeta med större datamängder med QGIS har tagits fram.


Ny datamängd: Trafikolycka

2016-08-26

En ny datamängd har publicerats:


Nya guider för att komma igång med Trafik- och vägdata

2016-06-15

Vi har tagit fram nya guider för att introducera grundkoncept i hur man kan komma igång med Trafikkontorets öppna data. Guiderna finns för tillfället bara på engelska och kan hittas under Getting stated.


Lagernamn utan åäö

2016-06-07

Lagernamn i WFS/WMS anges numera utan svenska tecken (åäöé), vilket gör det möjligt för fler GIS-klienter att koppla upp. Gamla lagernamn kommer fortsätta att fungera, men publiceras inte.


Nya datamängder för trafikplanering

2016-04-04

Nya datamängder för trafikplanering har publicerats. Dessa är:


Presentation av booleska attribut

2016-02-15

Värden för booleska attribut presenteras numera med Ja eller Nej i tjänsterna WMS och WFS.


Nya datamängder publicerade

2015-12-04

Datamängderna Skelettjord och Luftbrunn har publicerats.


Ny funktionalitet, ladda ner data som shape

2015-12-02

Det är nu möjligt att ladda ner data som shape via WFS.

Exempelanrop:

https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/DIN API-NYCKEL/wfs/?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=od_gis:CityBikes&outputFormat=SHAPE-ZIP


Nya datamängder för cykel

2015-12-02

Nya datamängder för cykel har publicerats. Dessa är:


Markupplåtelse

2015-09-04

Markupplåtelse har tillkommmit som datamängd för WMS och WFS.
Vi har även arbetat med prestanda och stabilitet för karttjänsterna.


Ange apiKey i URL för WMS och WFS

2014-04-16

Det finns GIS-klienter som inte kan hantera API-nyckeln som parameter (apiKey). Därför införs nu även möjlighet att ange nyckeln inne i URL. Detta gäller både WMS och WFS.

Tidigare syntax:

https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&apiKey=DIN API-NYCKEL

Nu fungerar även:

https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/DIN API-NYCKEL/wms?service=WMS&request=GetCapabilities


Nya datamängder

2014-03-04

Trafikkontoret har nu exponerat ett stort antal nya datamängder. De nya datamängderna är:

(*) Denna datamängd är ej tillgänglig via WMS/WFS


Förändringar för LvWS

2012-11-27

Förändringarna genomförs dels för att man ska lättare kunna konsumera Trafikkontorets datamängder programmatiskt, och dels för att utöka tillgängliga metoder som kan bidra till att utöka användningsområdet för redan exponerade datamängder.

Anropssvar i JSON-format

Exempel:
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-3.0/Lv.svc/json/GetDataCatalog?apiKey=DIN API-NYCKEL
&featureTypes=[671181]&includeAttributeTypes=false

Adressslagningar genom metoderna GetNearestAddress och GetAddresses

Exempel:
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-3.0/Lv.svc/json/GetAddresses?apiKey=DIN API-NYCKEL
&municipalitypattern=Stockholm&streetname=Hantverkargatan&streetnumpattern=5*&postalcodepattern=*&postalareapattern=*&includeaddressconnectionsfortraffictypes=0