Det finns flera tjänster för att komma åt de datamängder som ställs till förfogande från Trafikkontorets lokala vägdatabas. Dessa innefattar WMS- och WFS-tjänster enligt OGC-standarden, samt egenutvecklade API:er.
Dessa tjänster är publikt åtkomliga och kan användas av medborgare och företag för att exempelvis ta fram egna applikationer.

API-nyckel

För att kunna använda Trafikkontorets tjänster för åtkomst av väg- och trafikrelaterade geodata behövs en API-nyckel, oavsett vilken av tjänsterna som ska användas. Huvudskälet till det är att vi ska kunna kontakta er i de fall vi har viktig information som berör våra tjänster. Begär API-nyckel.

LvWS

LvWS är ett kraftfullt gränssnitt för att arbeta med vägnät och vägnätsrelaterad information från Trafikkontoret. LvWS är primärt utvecklat som ett internt gränssnitt för att stödja informationsutbyte mellan interna verksamhetssystem på Trafikkontoret och Trafikkontorets lokala vägdatabas. Denna webbtjänst exponerar funktionalitet för att söka och läsa ut data, samt mer avancerade geografiska sökfunktioner, specifika funktioner för geokodning av bl.a. gator, samt rena statistikfunktioner och metadatatjänster. För utvecklarguide med API-beskrivningar och exempelkod, läs mer här: LvWS API.

WMS och WFS

OGC WMS- och WFS-tjänster kan användas för att hämta information ur Trafikkontorets Lokala Vägdatabas. Tjänsterna exponeras som WMS 1.1.1 och 1.3.0 samt WFS 1.0.0 och 1.1.0. Tillsammans med WMS-tjänst för bakgrundskartor från Stadsbyggnadskontoret ges goda möjligheter för utvecklare att bygga bra karttjänster med Stockholms data. För utvecklarguide med gränssnittsbeskrivning och exempelkod, läs mer här: WMS och WFS API.

Parkering

Parkeringsregler styrs av trafikföreskrifter som lagras i en hierarkisk struktur hos kommuner, och även centralt hos Transportstyrelsen i RDT. Här exponerar Trafikkontoret dessa trafikföreskrifter som relevant information om parkering och parkeringsförbud:

  • specialparkering (parkering för buss, lastbil, motorcykel och för personer med funktionsnedsättningar)
  • servicetider (städnätter mm)

För utvecklarguide med API-beskrivningar och exempelkod, läs mer här: Parkering API.

Vidareutnyttjande

Datainnehåll i dessa tjänster får vidareutnyttjas fritt och tillhandahållas "Licensfritt" om inget annat anges.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänsterna på dessa sidor tillhandahålls efter bästa förmåga. Se kontaktinformationen nedan för eventuell felanmälan. Rapporterade fel åtgärdas under kontorstid efter bästa förmåga. Användare av dessa tjänster har ingen rätt att begära ersättning på grund av driftavbrott eller fel i tjänsten. Stockholms stad, Trafikkontoret, lämnar ingen garanti avseende tillgänglighet eller felfrihet gällande tjänstens funktionalitet eller datainnehåll.

Dataportalen

Stadens alla öppna data, med tillhörande metadata och åtkomstbeskrivningar i dataportalen på dataportalen.stockholm.se

Kontakt

För frågor kontakta funktionsbrevlada.tk.open.data@stockholm.se.

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för openstreetgs.stockholm.se hittar du här. Där står beskrivet hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.