Om Trafikkontorets WMS och WFS-tjänster

WMS- och WFS-tjänsterna ger information om:

Tjänsterna kan med fördel kombineras med en bakgrundskarta för att kunna visualisera länkar och företeelser.

Anrop mot WMS/WFS kan vara väldigt resurskrävande för heltäckande datamängder (som till exempel NVDB-datamängderna ”Funktionell Vägklass” och ”Tättbebyggt område”). Många klienter har för kort timeout-tid för att klara att ta emot all data. Vid timeout, prova att hämta en mindre mängd data (genom att till exempel zooma in).

Tjänsterna anropas med HTTP GET, POST. Svar erhålles i ett antal format, bland annat GML, KML och JSON.

I metadata från dataportalen.stockholm.se finns i vissa fall en länk till ett nedladdningsbart engångsuttag (SHAPE-fil) av datamängderna.

Exempel

Om du fyller i dessa fält kommer exemplen nedan anpassas efter dina inställningar:

API-nyckel: Koordinatsystem:

API-nyckel

Det finns två sätt att ange API-nyckel.
  1. Inne i url, mellan api och wms/wfs
    https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api//wms
    https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api//wfs
  2. Som en parameter (apiKey)
    https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/wms?apiKey=
Nedanstående exempel är beskrivna med API-nyckeln inuti url, som är det rekommenderade sättet.

WMS-exempel

Anropa GetCapabilities för att få ut metadatainformation om WMS-tjänsten, WMS-layers etc.
https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api//wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Hämta en del av motorcykel parkeringar
https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api//wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=ltfr:LTFR_P_MOTORCYKEL&styles=&bbox=&width=500&height=500&srs=&format=image/png

Hämta en del av parkeringsautomater
https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api//wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=od:Parkeringsautomat&styles=&bbox=&width=500&height=500&srs=&format=image/png

Hämta detaljerad information om den väglänk som ligger i pixeln x=233, y=296
https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api//wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetFeatureInfo&INFO_FORMAT=text%2Fhtml%20&QUERY_LAYERS=od%3ALVD_REF_LINK_PART_VIEW&layers=od:LVD_REF_LINK_PART_VIEW&styles=&bbox=&width=500&height=500&srs=&x=233&y=296

WFS-exempel

Anropa GetCapabilities för att få ut metadatainformation om WFS-tjänsten, alla företeelsetyper etc.
https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api//wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities

Hämta definition av företeelsetypen parkeringsautomat
https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api//wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=DescribeFeaturetype&typeName=od%3AParkeringsautomat

Hämta definition av en väglänk
https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api//wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=DescribeFeaturetype&typeName=od%3ALVD_REF_LINK_PART_VIEW

Hämta företeelser av typen NVDB-Farthinder
https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api//wfs?service=wfs&version=1.1.0&request=GetFeature&typeName=od_gis%3ANVDB_Farthinder&maxFeatures=50

Hämta företeelser av typen pmotorcykel
https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api//wfs?service=wfs&version=1.1.0&request=GetFeature&typeName=ltfr%3ALTFR_P_MOTORCYKEL&maxFeatures=50