Adresser och information

API:et följer formatet https://openparking.stockholm.se/LTF-Tolken/v1/{föreskrift}/{operation}?apiKey=DIN API-NYCKEL

Följande föreskrifter finns just nu tillgängliga:

Föreskrift Beskrivning
servicedagar En servicedag-föreskrift anger när en gata, eller del av gata, är förbjuden att parkera på. Generellt gäller i innerstaden en vardag i veckan mellan 00.00 - 06.00 och i ytterområden 08.00 - 16.00.
ptillaten Föreskrift som anger var och när det är tillåtet att parkera.
pbuss Föreskrift som anger var endast bussar får parkera. För andra fordon gäller parkering förbjuden.
plastbil Föreskrift som anger var endast lastbilar får parkera. För andra fordon gäller parkering förbjuden.
pmotorcykel Föreskrift som anger var endast motorcyklar får parkera. För andra fordon gäller parkering förbjuden.
prorelsehindrad Föreskrift som anger var endast rörelsehindrade förare med särskilt tillstånd får parkera. För andra fordon gäller parkering förbjuden.

Operationer

Varje föreskrift erbjuder följande operationer

Operation Beskrivning
all Ger alla föreskrifter.
weekday Ger alla föreskrifter för en veckodag.
area Ger alla föreskrifter inom ett område.
street Ger alla föreskrifter för ett gatunamn.
within Ger alla föreskrifter inom ett avstånd i meter från en koordinat.
untilNextWeekday Ger alla föreskrifter inom 24 timmar eller fram till samma tid nästkommande vardag. (Endast servicedagar)

Parametrar

Varje operation stödjer följande parametrar (alla utom apiKey är valfria).

Parameter Beskrivning
apiKey Obligatoriskt attribut där man anger den API-nyckel man fått tilldelad.
maxFeatures Begränsar antalet föreskrifter i svaret
outputFormat Ger möjlighet att få svaret i annat format än XML. Här stöds värdena xml och json. Standard är xml.
callback Om outputFormat=json kan namnet på en callback metod anges för att få svaret som parameter i ett funktionsanrop (JSONP).

Exempel

Om du fyller i dessa fält kommer exemplena nedan anpassas efter dina inställningar:

API-nyckel: Format:

Hämta servicedagar med servicetid på måndagar
https://openparking.stockholm.se/LTF-Tolken/v1/servicedagar/weekday/måndag?outputFormat=&apiKey=

Hämta alla lastbilsparkeringar
https://openparking.stockholm.se/LTF-Tolken/v1/plastbil/all?outputFormat=&apiKey=

Hämta bussparkeringar inom 100 m från en koordinat
https://openparking.stockholm.se/LTF-Tolken/v1/pbuss/within?radius=100&lat=59.32784&lng=18.05306&outputFormat=&apiKey=

Hämta MC-parkeringsplatser på Odengatan
https://openparking.stockholm.se/LTF-Tolken/v1/pmotorcykel/street/Odengatan?outputFormat=&apiKey=

WMS och WFS

Samtliga datamängder finns även tillgängliga som vanlig WMS och WFS. På WMS och WFS API sidan kan du läsa mer om hur du använder det gränssnittet. Datamängderna gällande föreskrifter och parkering finns exponerade i namespacet "LTFR" och nedan är en översättningstabell av Parkerings API:ets föreskrifter mot WMS och WFS API:ets lagernamn.

Parkerings APIWMS och WFS API
servicedagarLTFR_SERVICEDAG
ptillatenLTFR_P_TILLATEN
pbussLTFR_P_BUSS
plastbilLTFR_P_LASTBIL
pmotorcykelLTFR_P_MOTORCYKEL
prorelsehindradLTFR_P_RORELSEHINDRADE