Om LvWS

Syftet med LvWS är att ge möjligheten till att integrera sig mot en LV-instans hos Trafikkontoret. Det kan anses något tekniskt vilket gör det lämpat för systemutvecklare men vid problem kan viss hjälp erhållas per mail. Se kontakt under Start.

LvWS kommer i två versioner som har liknande funktionalitet men bygger på två olika tekniker.

LvWS 2

LvWS 2 är en ASMX-baserad webbtjänst som kan nås från webbadressen https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx.
LvWS 2 har ett webbgränssnitt som gör det möjligt att göra anrop direkt mot webbtjänsten genom ett gränssnitt. LvWS 2 levererar svar i XML-format.

LvWS 4

LvWS 4 är en WCF-baserad webbtjänst som nås från webbadressen https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc.
LvWS 4 är en direkt vidareutveckling av LvWS 4.0 med ökad stabilitet och förfinat API. Har möjligheten att leverera svar i JSON-format.

Exempel

Om du fyller i dessa fält kommer exemplena nedan anpassas efter dina inställningar. Observera att koordinatsystemet måste överensstämma med din angivna API-nyckel.

   

Generella anrop

GetDataCatalog

Exempel: Hämta information om alla företeelsetyper

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetDataCatalog?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypeIds=&includeAttributeTypes=false https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetDataCatalog?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypeIds=&includeAttributeTypes=false
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetDataCatalog?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypeIds=[]&includeAttributeTypes=false https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetDataCatalog?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypeIds=[]&includeAttributeTypes=false

GetDomainValues

Exempel: Hämta alla domänvärden

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetDomainValues?apikey=DIN API-NYCKEL https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetDomainValues?apikey=DIN API-NYCKEL
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetDomainValues?apikey=DIN API-NYCKEL https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetDomainValues?apikey=DIN API-NYCKEL

GetAddresses

Exempel: Hämta alla adressplatser på Hantverkargatan

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetAddresses?apikey=DIN API-NYCKEL&municipalityPattern=*&streetName=Hantverkargatan&streetNumPattern=*&postalCodePattern=*&postalAreaPattern=*&includeAddressConnectionsForTrafficTypes=0 https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetAddresses?apikey=DIN API-NYCKEL&municipalityPattern=*&streetName=Hantverkargatan&streetNumPattern=*&postalCodePattern=*&postalAreaPattern=*&includeAddressConnectionsForTrafficTypes=0
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetAddresses?apikey=DIN API-NYCKEL&municipalityPattern=*&streetName=Hantverkargatan&streetNumPattern=*&postalCodePattern=*&postalAreaPattern=*&includeAddressConnectionsForTrafficTypes=0 https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetAddresses?apikey=DIN API-NYCKEL&municipalityPattern=*&streetName=Hantverkargatan&streetNumPattern=*&postalCodePattern=*&postalAreaPattern=*&includeAddressConnectionsForTrafficTypes=0

GetNearestAddresses

Exempel: Sök efter den adressplats som ligger närmst en koordinat, ange koordinater i det koordinatsystem du valde när du begärde API-nyckel

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetNearestAddresses?apikey=DIN API-NYCKEL&maxDistance=50&maxNrOfResults=1&streetNamePattern=*&includeAddressConnectionsForTrafficTypes=0 https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetNearestAddresses?apikey=DIN API-NYCKEL&maxDistance=50&maxNrOfResults=1&streetNamePattern=*&includeAddressConnectionsForTrafficTypes=0
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetNearestAddresses?apikey=DIN API-NYCKEL&maxDistance=50&maxNrOfResults=1&streetNamePattern=*&includeAddressConnectionsForTrafficTypes=0 https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetNearestAddresses?apikey=DIN API-NYCKEL&maxDistance=50&maxNrOfResults=1&streetNamePattern=*&includeAddressConnectionsForTrafficTypes=0

CountFeaturesForFeatureType

Exempel: Visa antal företeelser för företeelsetyp Belysningsmontage

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/CountFeaturesForFeatureType?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypename=Belysningsmontage https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/CountFeaturesForFeatureType?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypename=Belysningsmontage
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/CountFeaturesForFeatureType?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypename=Belysningsmontage https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/CountFeaturesForFeatureType?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypename=Belysningsmontage

CountAttributeValuesForAttribute

Exempel: Visa förekomster av attributet Typ för företeelser av typen Cykelparkering

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/CountAttributeValuesForAttribute?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypeName=Cykelparkering&attributeName=Typ https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/CountAttributeValuesForAttribute?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypeName=Cykelparkering&attributeName=Typ
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/CountAttributeValuesForAttribute?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypeName=Cykelparkering&attributeName=Typ https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/CountAttributeValuesForAttribute?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypeName=Cykelparkering&attributeName=Typ

Exempel: Visa förekomster av attributet Produktnamn på luftbrunnar

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/CountAttributeValuesForAttribute?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypeName=Luftbrunn&attributeName=Produktnamn https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/CountAttributeValuesForAttribute?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypeName=Luftbrunn&attributeName=Produktnamn
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/CountAttributeValuesForAttribute?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypeName=Luftbrunn&attributeName=Produktnamn https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/CountAttributeValuesForAttribute?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypeName=Luftbrunn&attributeName=Produktnamn

Söka företeelser

GetFeatureList

Exempel: Hämta översiktlig information om företeelser från en lista av företeelse-ID

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetFeatureList?apikey=DIN API-NYCKEL&objectIds=9256510;9256511;9256512 https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetFeatureList?apikey=DIN API-NYCKEL&objectIds=9256510;9256511;9256512
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetFeatureList?apikey=DIN API-NYCKEL&objectIds=[9256510,9256511,9256512] https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetFeatureList?apikey=DIN API-NYCKEL&objectIds=[9256510,9256511,9256512]

GetFeatureListForLinks

Exempel: Hämta väghållare för en väglänk med ett visst länk-ID

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetFeatureListForLinks?apikey=DIN API-NYCKEL&linkIds=7097624&featureTypeIds=4000002 https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetFeatureListForLinks?apikey=DIN API-NYCKEL&linkIds=7097624&featureTypeIds=4000002
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetFeatureListForLinks?apikey=DIN API-NYCKEL&linkIds=[7097624,7097878]&featureTypeIds=[4000002] https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetFeatureListForLinks?apikey=DIN API-NYCKEL&linkIds=[7097624,7097878]&featureTypeIds=[4000002]

Resultatet kan åtföljas av ett anrop till GetFeatures för att få mer detaljerade uppgifter om väghållaren.


GetNearestFeatureList

Exempel: Sök efter företeelser som ligger nära en koordinat, ange koordinater i det koordinatsystem du valde när du begärde API-nyckel

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetNearestFeatureList?apikey=DIN API-NYCKEL&maxDistance=10&maxNrOfResults=10&featureTypeName= https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetNearestFeatureList?apikey=DIN API-NYCKEL&maxDistance=10&maxNrOfResults=10&featureTypeName=
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetNearestFeatureList?apikey=DIN API-NYCKEL&maxDistance=10&maxNrOfResults=10&featureTypeName= https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetNearestFeatureList?apikey=DIN API-NYCKEL&maxDistance=10&maxNrOfResults=10&featureTypeName=

Resultatet kan åtföljas av ett anrop till GetFeatures för att få mer detaljerade uppgifter om en företeelse.


GetFeatures

Exempel: Hämta mer detaljerad information om en företeelse (här ett Luftbrunn) givet dess företeelse-ID

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetFeatures?apikey=DIN API-NYCKEL&objectIds=9256510&includeWktForExtents=true https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetFeatures?apikey=DIN API-NYCKEL&objectIds=9256510&includeWktForExtents=true
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetFeatures?apikey=DIN API-NYCKEL&objectIds=[9256510]&includeWktForExtents=true https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetFeatures?apikey=DIN API-NYCKEL&objectIds=[9256510]&includeWktForExtents=true

I resultatet kan man för varje företeelse få reda på bl.a. typ, giltighetsdatum, attributvärden och utbredning (dels som projicerade värden mot väglänk och dels som WKT-geometri).


GetLinks

Exempel: Visa information om en väglänk med geometri givet dess länk-ID

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetLinks?apikey=DIN API-NYCKEL&linkIds=7097624&includeWkt=true https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetLinks?apikey=DIN API-NYCKEL&linkIds=7097624&includeWkt=true
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetLinks?apikey=DIN API-NYCKEL&linkIds=[7097624]&includeWkt=true https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetLinks?apikey=DIN API-NYCKEL&linkIds=[7097624]&includeWkt=true

GetLinksForStreetName

Exempel: Hämta väglänkar på Pipersgatan med geometrier

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetLinksForStreetName?apikey=DIN API-NYCKEL&trafficTypes=-1&maxNrOfResults=100&streetNamePattern=Pipersgatan&includeWkt=true https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetLinksForStreetName?apikey=DIN API-NYCKEL&trafficTypes=-1&maxNrOfResults=100&streetNamePattern=Pipersgatan&includeWkt=true
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetLinksForStreetName?apikey=DIN API-NYCKEL&trafficTypes=-1&maxNrOfResults=100&streetNamePattern=Pipersgatan&includeWkt=true https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetLinksForStreetName?apikey=DIN API-NYCKEL&trafficTypes=-1&maxNrOfResults=100&streetNamePattern=Pipersgatan&includeWkt=true

GetNearestLinks

Exempel: Sök efter närmaste väglänkar till en koordinat, ange koordinater i det koordinatsystem du valde när du begärde API-nyckel

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetNearestLinks?apikey=DIN API-NYCKEL&trafficTypes=1&maxDistance=30&maxNrOfResults=10&streetNamePattern=&includeWkt=true https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetNearestLinks?apikey=DIN API-NYCKEL&trafficTypes=1&maxDistance=30&maxNrOfResults=10&streetNamePattern=&includeWkt=true
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetNearestLinks?apikey=DIN API-NYCKEL&trafficTypes=1&maxDistance=30&maxNrOfResults=10&streetNamePattern=&includeWkt=true https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetNearestLinks?apikey=DIN API-NYCKEL&trafficTypes=1&maxDistance=30&maxNrOfResults=10&streetNamePattern=&includeWkt=true

Resultat kan åtföljas av ett anrop till GetFeatureListForLinks för att hämta företeelse-ID för företeelser som ligger på en specifik länk.


Gatusökning

GetStreetNames

Exempel: Visa gatunamn som börjar på Kun...

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetStreetNames?apiKey=DIN API-NYCKEL&streetNamePattern=Kun*&optionalMunicipality=&optionalPostalArea=&optionalPostalCode= https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetStreetNames?apiKey=DIN API-NYCKEL&streetNamePattern=Kun*&optionalMunicipality=&optionalPostalArea=&optionalPostalCode=
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetStreetNames?apiKey=DIN API-NYCKEL&streetNamePattern=Kun*&optionalMunicipality=&optionalPostalArea=&optionalPostalCode= https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetStreetNames?apiKey=DIN API-NYCKEL&streetNamePattern=Kun*&optionalMunicipality=&optionalPostalArea=&optionalPostalCode=

GetStreetNamesWithinLevenshteinDistance

Exempel: Visa gatunamn som liknar (det felstavade) Vallhalavägen

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetStreetNamesWithinLevenshteinDistance?apiKey=DIN API-NYCKEL&streetName=Vallhalav%E4gen&maxDistance=3&optionalMunicipality=&optionalPostalArea=&optionalPostalCode= https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetStreetNamesWithinLevenshteinDistance?apiKey=DIN API-NYCKEL&streetName=Vallhalav%E4gen&maxDistance=3&optionalMunicipality=&optionalPostalArea=&optionalPostalCode=
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetStreetNamesWithinLevenshteinDistance?apiKey=DIN API-NYCKEL&streetName=Vallhalavägen&maxDistance=3&optionalMunicipality=&optionalPostalArea=&optionalPostalCode= https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetStreetNamesWithinLevenshteinDistance?apiKey=DIN API-NYCKEL&streetName=Vallhalavägen&maxDistance=3&optionalMunicipality=&optionalPostalArea=&optionalPostalCode=

GetIntersections

Exempel: Visa geometrin för korsningen mellan Kungsgatan och Drottninggatan

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetIntersections?apikey=DIN API-NYCKEL&streetNameOne=Kungsgatan&streetNameTwo=Drottninggatan&traffictypes=-1 https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetIntersections?apikey=DIN API-NYCKEL&streetNameOne=Kungsgatan&streetNameTwo=Drottninggatan&traffictypes=-1
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetIntersections?apikey=DIN API-NYCKEL&streetNameOne=Kungsgatan&streetNameTwo=Drottninggatan https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetIntersections?apikey=DIN API-NYCKEL&streetNameOne=Kungsgatan&streetNameTwo=Drottninggatan

Transformering

TransformGeometry

Exempel: Transformera en punktgeometri från din valda SRID till WGS 84

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/TransformGeometry?apikey=DIN API-NYCKEL&wkt=&fromSrid=&toSrid=4326 https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/TransformGeometry?apikey=DIN API-NYCKEL&wkt=&fromSrid=&toSrid=4326
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/TransformGeometry?apikey=DIN API-NYCKEL&wkt=&fromSrid=&toSrid=4326 https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/TransformGeometry?apikey=DIN API-NYCKEL&wkt=&fromSrid=&toSrid=4326

Använd GetSupportedSpatialReferenceSystems för att ta reda på vilka koordinatsystem som stöds.


GetSupportedSpatialReferenceSystems

Exempel: Hämta information om alla koordinatsystem som stöds av webbtjänsten

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetSupportedSpatialReferenceSystems?apikey=DIN API-NYCKEL https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetSupportedSpatialReferenceSystems?apikey=DIN API-NYCKEL
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetSupportedSpatialReferenceSystems?apikey=DIN API-NYCKEL https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/GetSupportedSpatialReferenceSystems?apikey=DIN API-NYCKEL

Övrigt

TranslateLvToNvdb

Exempel: Översätt ett länk-ID till NVDB-ID (länk-ID för Nationell vägdatabas)

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/TranslateLvToNvdb?apikey=DIN API-NYCKEL&objectIds=7097624 https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/TranslateLvToNvdb?apikey=DIN API-NYCKEL&objectIds=7097624
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/TranslateLvToNvdb?apikey=DIN API-NYCKEL&objectIds=[7097624] https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/TranslateLvToNvdb?apikey=DIN API-NYCKEL&objectIds=[7097624]

TranslateNvdbToLv

Exempel: Översätt ett NVDB-ID till länk-ID till NVDB-ID

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/TranslateNvdbToLv?apikey=DIN API-NYCKEL&nvdbIds=10133,75489 https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/TranslateNvdbToLv?apikey=DIN API-NYCKEL&nvdbIds=10133,75489
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/TranslateNvdbToLv?apikey=DIN API-NYCKEL&nvdbIds=[{"OidPid":10133,"OidSid":75489}] https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/TranslateNvdbToLv?apikey=DIN API-NYCKEL&nvdbIds=[{"OidPid":10133,"OidSid":75489}]

Version

Exempel: Visa versionen för webbtjänsten

https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/Version?apikey=DIN API-NYCKEL https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/Version?apikey=DIN API-NYCKEL
https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/Version?apikey=DIN API-NYCKEL https://openstreetws.stockholm.se/LvWS-4.0/Lv.svc/json/Version?apikey=DIN API-NYCKEL