Trafikolyckor

Denna visualisering ger en överblick av trafikolyckor i Stockholm stad sedan 2005. Kartan kan användas för att fokusera på en utvald del av staden och för att filtrera visualiseringen på olyckstyp, svårhetsgrad, år och månad. Informationen i kartan bygger på statistik som kommer från databasen STRADA (olyckor).

Tekniker: OpenLayers, D3.js, GeoServer

Gå till visualiseringen

Cykelkartan

Målet med visualiseringen är att göra det lättare för cyklister i Stockholm stad att planera sin resa. Kartan visar samtliga cykelbanor och markerar särskilt ut de prioriterade stråken. Även andra saker av intresse såsom cykelpumpar och cykelparkeringar finns utmarkerade.

Tekniker: OpenLayers, GeoServer

Gå till visualiseringen

Motorfordontrafik

Denna visualisering ger en överblick av trafikregler som gäller för motorfordon i Stockholm stad. Tanken är att till exempel transporter lättare ska kunna hitta lämpliga vägar och lastplatser att använda sig av.

Tekniker: OpenLayers, GeoServer

Gå till visualiseringen