Cykelkartan

Cykelkartan

Målet med visualiseringen är att göra det lättare för cyklister i Stockholm stad att planera sin resa. Kartan visar samtliga cykelbanor och markerar särskilt ut de prioriterade stråken. Även andra saker av intresse såsom cykelpumpar och cykelparkeringar finns utmarkerade.

Tekniker: OpenLayers, GeoServer

Gå till cykelkartan

Karta över trafikregler för motorfordon

Motorfordontrafik

Denna visualisering ger en överblick av trafikregler som gäller för motorfordon i Stockholm stad. Tanken är att till exempel transporter lättare ska kunna hitta lämpliga vägar och lastplatser att använda sig av.

Tekniker: OpenLayers, GeoServer

Gå till motorfordonstrafik-kartan

Trafikflödeskarta

Trafikflöde

Denna visualisering ger en överblick av trafikflöden i Stockholm stad. Kartan kan användas för att fokusera på en utvald del av staden och studera årsmedelvardagsdyngstrafik (ÅMVD) samt dygnsfördelningen för trafiken. Informationen i kartan bygger på statistik som kommer från trafikmätningar som gjorts av staden samt i vissa fall Trafikverket. Visualiseringen fungerar tyvärr inte i Internet Explorer.

Tekniker: OpenLayers, dygraphs.js, GeoServer

Gå till trafikflödeskartan

Karta över markupplåtelser

Markupplåtelser

Visualiseringens syfte är att visa utfärdade polistillstånd på mark som står under förvaltning av Stockholms stad. Det går både att söka fram aktuella polistillstånd och historiska. Använd sökfiltren för att justera vad som visas i kartan.

Tekniker: OpenLayers, GeoServer

Gå till markupplåtelsekartan