Trafikolyckor i Stockholms stad över tid

Denna visualisering ger en överblick på statistiken för trafikolyckor sedan 2005.


Kartan kan användas för att fokusera på en utvald del av staden och för att filtrera visualiseringen på olyckstyp, svårhetsgrad, år och månad.

Notera att det kan ta tid för kartan att ladda när den ska visa mycket information, speciellt i internet explorer. 10-15 sekunder är inte ovanligt.

Hur byggdes visualiseringen?

Informationen i kartan bygger på statistik som kommer från databasen STRADA (olyckor) och som har gjorts tillgänglig som öppna data för användning av alla.


Bildattribut Av Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33886612


Du hittar mer information om datakällan Trafikolyckor här:

https://openstreetgs.stockholm.se/home/Data
http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/
http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/GetMetaDataById?id=028a5d62-6e67-4ecf-b1f2-90b16f66a17e

Här finns olika guider för hur du kan använda Excel eller QGIS för att hantera data eller bygga en webbvisualisering med MapBox och Leaflet för att skapa en visualisering på en webbsida.

https://openstreetgs.stockholm.se/home/Guide

Vi vill gärna publicera din visualisering på Projektportalen:

https://openstreetgs.stockholm.se/home/Project/NewProject