Begär API-nyckel

Fyll i formuläret nedan för att skapa en API-nyckel. Nyckeln kommer att skickas till din angivna e-post.
API-nyckeln är knuten till ett specifikt koordinatsystem för LvWS men för andra tjänster är det fritt att använda samma nyckel med valfritt koordinatystem.
Vill du ha möjligheten att använda flera koordinatsystem för LvWS går det bra att beställa ytterligare API-nycklar med samma e-postadress och önskade koordinatsystem.

* Obligatorisk information.

Glömt API-nyckel?

Om du behöver verifiera din API-nyckel/dina API-nycklar kan du göra det här genom att ange din e-postadress.
Klicka därefter på "Hämta" så skickar vi informationen om dessa till dig. Detta inkluderar även valda koordinatsystem.