Grunddata

 • Vägnät ur den lokala vägdatabasen, exponeras via LvWS och WMS/WFS
 • Adressplatser, sökfunktionalitet via LvWS

Företeelser

Företeelser (vägnätsrelaterad information) ur den lokala vägdatabasen. Företeelserna exponeras via LvWS och WMS/WFS. (*) Denna datamängd är ej tillgänglig via WMS/WFS

Parkeringsdata

Lokala trafikföreskrifter som styr parkering. Föreskrifterna exponeras via Parkering och WMS/WFS.
 • Boendeparkeringsområden (*)
 • Parkering tillåten
 • Servicedagar
 • Specialparkering för Buss
 • Specialparkering för Lastbil
 • Specialparkering för MC
 • Specialparkering för rörelsehindrade
 • Taxaområden (*)
 • Parkering förbjuden (*)
 • Ändamålsplats till exempel lastplats, taxiplats, skolskjutsplats, av- och påstigningsplats, etc. (*)
(*) Denna datamängd är för tillfället endast tillgänglig via WMS/WFS.