Grunddata

 • Vägnät ur den lokala vägdatabasen, exponeras via LvWS och WMS/WFS
 • Adressplatser, sökfunktionalitet via LvWS

Företeelser

Företeelser (vägnätsrelaterad information) ur den lokala vägdatabasen. Företeelserna exponeras via LvWS och WMS/WFS.
 • Cykel - CykelparkeringMetadata
 • Cykel - CykelpumpMetadata
 • Cykel - City Bikes (lånecyklar i Stockholm)Metadata
 • Gata - BeläggningsåtgärdMetadata
 • Gata - GatunamnMetadata
 • Gata - GångytaMetadata
 • Gata - KantstödMetadata
 • Gata - KörytaMetadata
 • Gata - MöblemangMetadata
 • Gata - RäckeMetadata
 • Gata - TypgataMetadata
 • Gata - VägbanebreddMetadata (*)
 • Gata - Övrig ytaMetadata
 • Gatuarbete - GatuarbeteMetadata
 • Gatuarbete - TA-plan med större trafikpåverkanMetadata
 • NVDB - Begränsad bruttoviktMetadata (*)
 • NVDB - Begränsad fordonsbreddMetadata (*)
 • NVDB - Begränsad fordonslängdMetadata (*)
 • NVDB - Begränsat axel - boggitryckMetadata (*)
 • NVDB - Bro och tunnelMetadata
 • NVDB - BärighetMetadata
 • NVDB - C-CykelledMetadata
 • NVDB - CirkulationsplatsMetadata
 • NVDB - C-Rekommenderad bilväg för cykeltrafikMetadata
 • NVDB - FarthinderMetadata saknas
 • NVDB - Framkomlighet för vissa fordonskombinationerMetadata
 • NVDB - Funktionell vägklassMetadata
 • NVDB - FärjeledMetadata
 • NVDB - Förbjuden färdriktningMetadata (*)
 • NVDB - Förbjuden svängMetadata saknas
 • NVDB - Förbud mot trafikMetadata (*)
 • NVDB - GatunamnMetadata saknas
 • NVDB - GCM-passageMetadata saknas
 • NVDB - GCM-vägtypMetadata saknas
 • NVDB - GågataMetadata
 • NVDB - GångfartsområdeMetadata
 • NVDB - HastighetsgränsMetadata
 • NVDB - Höjdhinder upp till 4,5 mMetadata
 • NVDB - Inskränkningar för transport av farligt godsMetadata (*)
 • NVDB - KorsningMetadata saknas
 • NVDB - MiljözonMetadata (*)
 • NVDB - MotortrafikledMetadata saknas
 • NVDB - MotorvägMetadata
 • NVDB - Rekommenderad väg för farligt godsMetadata
 • NVDB - SlitlagerMetadata saknas
 • NVDB - TillgänglighetMetadata
 • NVDB - Tättbebyggt områdeMetadata
 • NVDB - VägbreddMetadata
 • NVDB - VäghinderMetadata
 • NVDB - VäghållareMetadata
 • NVDB - VägnummerMetadata saknas
 • NVDB - VägtrafiknätMetadata
 • NVDB - VändmöjlighetMetadata saknas
 • NVDB - Övrigt vägnamnMetadata
 • Park - SkelettjordMetadata
 • Park - LuftbrunnMetadata
 • Parkering - ParkeringsautomatMetadata
 • Trafikdata - TrafikflödeMetadata
 • Trafikolycka - TrafikolyckaMetadata
 • Trafikplanering - GCM-passageMetadata
 • Trafikplanering - FarthinderMetadata
 • Upplåtelser - MarkupplåtelseMetadata
 • Väginformation - VägmittsklassMetadata
 • Väginformation - TrafikslagMetadata
(*) Denna datamängd är ej tillgänglig via WMS/WFS

Parkeringsdata

Lokala trafikföreskrifter som styr parkering. Föreskrifterna exponeras via Parkering och WMS/WFS.
 • Boendeparkeringsområden (*)
 • Parkering tillåten
 • Servicedagar
 • Specialparkering för Buss
 • Specialparkering för Lastbil
 • Specialparkering för MC
 • Specialparkering för rörelsehindrade
 • Taxaområden (*)
 • Parkering förbjuden (*)
 • Ändamålsplats till exempel lastplats, taxiplats, skolskjutsplats, av- och påstigningsplats, etc. (*)
(*) Denna datamängd är för tillfället endast tillgänglig via WMS/WFS.