1) Skapa ett konto hos Mapbox för att generera en API access token - https://www.mapbox.com/studio/signup/2) Logga in i Mapbox och välj "New style" i Mapbox Studio.

Klicka på "Create", ange ett lämpligt namn för stilen och publicera den.3) Välja "Data Visualization" från välkomstskärmen.4) Hämta data från API:et. Frågan nedan skapar, till exempel, en zippad shapefil som innehåller positioner för City bike-stationerna i Stockholm.
https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/DIN API-NYCKEL/wfs/?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=od_gis:CityBikes_Punkt&outputFormat=SHAPE-ZIP

5) Ladda shapefilen som ett nytt lager i Mapbox. Klicka på "Upload data".

När uppladdningen är klar, klicka på filnamnet för att öppna lagerinformationenVälj ”Next”. Klicka "Add to style" för att lägga till informationen från shapefilen som ett lager till stilen som du tidigare sparade.Informationen presenteras som ett lager med mörk bakgrund. Observera att bakgrunden INTE kommer att bli mörk i slutversionen av kartan. Klicka på "Create layer".Nu går det att exempelvis byta namn på lagret.Klicka "Publish" för att spara den uppdaterade versionen av din karta.6) Härifrån är det möjligt att exportera kartan som en bildfil.7) Ett alternativ till ovanstående är att presentera kartan på en webbsida med hjälp av Leaflet. Som utgångspunkt kan koden som finns på denna sida användas: https://leafletjs.com/examples/quick-start.html. Använd sedan URL:en nedan för att inkludera din karta i Leaflet-behållaren. På så vis kan en demo enkelt visas i en mobilenhet

Klicka i "Share develop & use" för att utforska optioner för hur man kan integrera och dela kartan med andra.

8) Några idéer på hur man ytterligare kan visualisera öppna data finns på: https://opendatabits.com/