Börja med att ladda ner rätt version av QGIS för ditt operativsystem från https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html och följ installationsinstruktionerna.

1) Inledningsvis kan man importera Stockholms citykarta.

Öppna http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/

Här kan man söka på "stockholmskartan" i sökrutan.2) Klicka på "i"-ikonen för att komma till kartans metadata.Det finns flera versioner av kartan tillgängliga. Kopiera URL:en för första optionen i tabellen.

https://openmap.stockholm.se/bios/wms/app/baggis/web/WMS_STHLM_STOCKHOLMSKARTA_GRA_FORENKLAD?

3) I QGIS, välj menyvalet "Lager" > "Lägg till lager" > "Lägg till WMS/WMTS lager…" alternativt Ctrl+Shift+W.Klicka sedan på "Ny".Namnge det nya lagret och klistra in URL:en.Klicka "OK" och sedan på "Koppla upp" för att hämta kartdata från servern.4) Välj en tile-uppsättning från listan (optionen som använder koordinatsystem 3011 som är mest lämplig för användning i Stockholm), klicka på "Lägg till" för att importera lagret och "Stäng" för att komma tillbaka till kartvisningen.5) Nu kan man importera data som visar positionerna för city bike-stationerna i Stockholm.

Gå tillbaka till Dataportalen och sök efter "City bikes".

Nu kommer vi att ladda ner en shapefil som innehåller informationen. Kopiera URL:en med Namn "TK Open data Shape export".

http://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/DIN API-NYCKEL/wfs/?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=od_gis:CityBikes_Punkt&outputFormat=SHAPE-ZIP

Ersätt texten "DIN-API-NYCKEL" med själva nyckeln. Klistra in länken in din webbläsare. Du får ett val om att ladda ner och spara en zip-fil. Spara den och extrahera innehållet till en ny mapp.

I QGIS, välj menyvalet "Lager" > "Lägg till lager" > "Lägg till vektor-lager" alternativt Ctrl-Shift-V.Programvaran ber dig öppna vektorlagren. Vid detta steg kan man välja att importera hela den mapp som extraherades i tidigare steg.Klicka på "Öppna" för att importera data i kartan.

6) Vill man exempelvis få information om en av cykelstationerna kan man använda verktyget "Identifiera objekt" (ikon med en muspekare över en i-symbol). Klicka på en punkt i kartan och dess metadata visas i panelen längst ned till höger.