SWEREF 99

SWEREF-projektionerna är ett system av svenska kartprojektioner lämpliga att använda när krav ställs på en hög geodetisk och kartografisk noggrannhet. Det finns två optioner tillgängliga, SWEREF 99 TM som används för applikationer som kräver en skarvlös avbildning av hela Sverige samt SWEREF 99 18 00 som är bäst lämpad för användning i detaljerade kartor i Stockholm.

En mer detaljerad beskrivning av SWEREF 99 finns här:

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/Referenssystem/Tvadimensionella-system/SWEREF-99-projektioner/

RT 90

RT 90 2.5 gon V 0:-15 är ett koordinatsystem som tidigare användes för de allmänna kartorna. Mer information finns här:

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/Referenssystem/Tvadimensionella-system/RT-90/

WGS 84

WGS 84 är ett globalt referenssystem i tre dimensioner utvecklade av myndigheterna i USA för bestämning av koordinater med positioneringssystem (GPS). För att få en högre positioneringsnoggrannhet behöver GPS-data kombineras med data i exempelvis referenssystemet SWEREF 99. WGS 84 och SWEREF 99 avviker drygt en halv meter från varandra.

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/Referenssystem/Tredimensionella-system/WGS-84/

Google Web Mercator (Web mercator)

En projektion som används av Google Maps, Bing Maps och många övriga internetbaserade karttjänster är Google Web Mercator. Lägesnoggrannheten är begränsad vilket kan medföra behov av justeringar för olika användningsområden. Det finns dock ett stort utvecklarstöd och många bibliotek för att underlätta användningen.

En beskrivning (på engelska) finns här:
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Mercator

Här beskrivs för- och nackdelar med att använda Google Web Mercator för exempelvis projektioner på Google Maps/Bing Maps:
https://alastaira.wordpress.com/2011/01/23/the-google-maps-bing-maps-spherical-mercator-projection/

Javascriptdokumentation för Google Developers:
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/maptypes?csw=1#BaseMapTypes

Koordinattransformation

Lantmäteriet tillhandahåller ett verktyg för koordinattransformationer mellan olika system:
https://www.lantmateriet.se/Sjalvservice/Koordinattransformation/