Det finns flera tjänster för att komma åt de datamängder som ställs till förfogande från Trafikkontorets lokala vägdatabas. Dessa innefattar WMS- och WFS-tjänster enligt OGC-standarden, samt egenutvecklade API:er.
Dessa tjänster är publikt åtkomliga och kan användas av medborgare och företag för att exempelvis ta fram egna applikationer.
För att kunna använda tjänsterna krävs en API-nyckel som man registrerar sig för här: Begär API-nyckel.

LvWS

Kraftfullt gränssnitt för att arbeta med vägnät och vägnätsrelaterad information från Trafikkontoret. Denna webbtjänst exponerar funktionalitet för att söka och läsa ut data, samt mer avancerade geografiska sökfunktioner, specifika funktioner för geokodning av bl.a. gator, samt rena statistikfunktioner och metadatatjänster. För utvecklarguide med API-beskrivningar och exempelkod, läs mer här: LvWS API.

WMS och WFS

OGC WMS- och WFS-tjänster för information ur Trafikkontorets Lokala Vägdatabas. Tjänsterna exponeras som WMS 1.1.1 och 1.3.0, samt WFS 1.0.0 och 1.1.0. Tillsammans med WMS-tjänst för bakgrundskartor från Stadsbyggnadskontoret ges goda möjligheter för utvecklare att bygga bra karttjänster med Stockholms data. För utvecklarguide med gränssnittsbeskrivning och exempelkod, läs mer här: WMS och WFS API.

Parkering

Parkeringsregler styrs av trafikföreskrifter som lagras i en hierarkisk struktur hos kommuner, och även centralt hos Transportstyrelsen i RDT. Här exponerar Trafikkontoret dessa trafikföreskrifter som relevant information om parkering och parkeringsförbud:
För utvecklarguide med API-beskrivningar och exempelkod, läs mer här: Parkering API.

Kontakt

För tekniska frågor eller frågor om trafikdata kontakta api.it.tk@stockholm.se