API-nyckel

Det finns två sätt att ange API-nyckel.
  1. Inne i url, mellan api och wms/wfs
    http://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/DIN API-NYCKEL/wms
    http://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/DIN API-NYCKEL/wfs
  2. Som en parameter (apiKey)
    http://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/wms?apiKey=DIN API-NYCKEL
Nedanstående exempel är beskrivna med API-nyckeln inuti url, som är det rekommenderade sättet.

WMS-exempel

Anropa GetCapabilities för att få ut metadatainformation om WMS-tjänsten, WMS-layers etc.
http://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/DIN API-NYCKEL/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Hämta en del av vägnätet (inom boundingbox 152500,6579500,153000,6580000i koordinatsystemet SWEREF 99 18 00)
http://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/DIN API-NYCKEL/wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=od:LVD_REF_LINK_PART_VIEW&styles=&bbox=152500,6579500,153000,6580000&width=500&height=500&srs=EPSG:3011&format=image/png

Hämta detaljerad information om den väglänk som ligger i pixeln x=233, y=296
http://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/DIN API-NYCKEL/wms?service=WMS&version=1.1.1&request=GetFeatureInfo&INFO_FORMAT=text%2Fhtml%20&QUERY_LAYERS=od%3ALVD_REF_LINK_PART_VIEW&layers=od:LVD_REF_LINK_PART_VIEW&styles=&bbox=152500,6579500,153000,6580000&width=500&height=500&srs=EPSG:3011&x=233&y=296

WFS-exempel

Anropa GetCapabilities för att få ut metadatainformation om WFS-tjänsten, alla företeelsetyper etc.
http://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/DIN API-NYCKEL/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities

Hämta definition av företeelsetypen Parkeringsautomat
http://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/DIN API-NYCKEL/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=DescribeFeaturetype&typeName=od%3ASB_EXTENT_VIEW_5129561_VALID

Hämta företeelser av typen Kantstöd
http://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/DIN API-NYCKEL/wfs?service=wfs&version=1.1.0&request=GetFeature&typeName=od:SB_EXTENT_VIEW_671180_VALID&maxFeatures=50