ProjectModel

Ta gärna med information såsom projektets syfte, målgrupp, hur data från Trafikkontoret har använts mm. Informationen publiceras på sidan efter granskning och eventuella justeringar.

Informera oss gärna om eventuella svårigheter eller fel som ni har upptäckt när ni har använt Trafikkontorets data. Saknar ni något? Informationen används till eventuellt förbättringsarbete.

App Webbsida Systemintegration Visualisering Datajournalistik Exjobb Hackathon Övrigt

Använd förslagsvis en skärmbild från ert projekt

Informationen som skickas med formuläret kommer att publiceras på hemsidan efter granskning. Stockholms Stads Trafikkontor reserverar sig rätten att ändra i materialet för att korrigera fel, skapa förtydligande eller för att öka läsbarheten. Efter publicering kommer ett bekräftelsemail att skickas till insändaren. Kontakta oss på api.it.tk@stockholm.se för att begära ändringar eller borttagning av inskickat/publicerat material.

Genom att ge Trafikkontoret dina kontaktuppgifter godkänner du att vi lagrar dem i avseende för att kunna kontakta dig om möjliga korrigeringar inför publicering av ditt projektet på projektportalen. Dina kontaktuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än vad som beskrivits. Du kan hantera den information du har lämnat genom att skicka ett e-postmeddelande till api.it.tk@stockholm.se.

By providing Traffic Office your contact information, you are agreeing to let us store them in order to contact you about possible corrections before publishing your project on the project portal. Your contact information will not be used for any other purposes than described. You can manage the information you have provided by sending an e-mail to api.it.tk@stockholm.se.

* - Dessa fält är obligatoriska