Parkeringskartan

http://pkarta.stockholm.se/
Kategori:
Webbsida

Datamängder:
Parkeringsautomat
Boendeparkeringsområden
Servicedagar ...
Taxeområden
P Buss
P Lastbil
P Motorcykel
P Rörelsehindrad
Bild av + Parkeringskartan I Parkeringskartan är det enkelt att hitta till parkeringsautomater, samt att få information om parkeringar för buss, lastbil, motorcykel och p-platser för rörelsehindrade. Kartan gör det enkelt att visa även Service-dag, taxaområden och utmärkning av boendeparkeringsområden. Kartan ger detaljerad information om servicetider och avgifter och tider för betalning vid vald taxaområde. Kartan är avsedd för användning på Stockholms Stads hemsida och är möjlig att bädda in i andra sidor för att underlätta kommunikation om parkering för utvalda områden.


Gatuadress - vilken stadsdel?

Kategori:
Systemintegration

Datamängder:
Gatunamn
Bild av + Gatuadress - vilken stadsdel? Vi använder GetAdresses-funktionen för att få GPS-koordinater (WGS-84) till våra medlemmars bostadsadresser. Sedan korrelerar vi dessa med polygoner i KML som beskriver stadsdelsgränserna, med hjälp av en point-in-polygon algoritm, för att bestämma i vilken stadsdel personen bor, och om personen bor i kommunen. Denna info är nödvändig för statistik till våra bidragsgivare, socialnämnden och flera stadsdelsnämnder. Tidigare fick vi söka upp denna info manuellt på Stockholms Stads hemsida, vilket var svårtillgängligt. Nu är det integrerat i vårt medlemssystem byggt i VBA och SQL i Microsoft Office Access. Går också att använda i t ex Excel