Parkeringskartan

http://pkarta.stockholm.se/

Kategori:
Webbsida

Datamängder:
Parkeringsautomat
Boendeparkeringsområden
Servicedagar ...

Taxeområden
P Buss
P Lastbil
P Motorcykel
P Rörelsehindrad

I Parkeringskartan är det enkelt att hitta till parkeringsautomater, samt att få information om parkeringar för buss, lastbil, motorcykel och p-platser för rörelsehindrade. Kartan gör det enkelt att visa även Service-dag, taxaområden och utmärkning av boendeparkeringsområden. Kartan ger detaljerad information om servicetider och avgifter och tider för betalning vid vald taxaområde. Kartan är avsedd för användning på Stockholms Stads hemsida och är möjlig att bädda in i andra sidor för att underlätta kommunikation om parkering för utvalda områden.


P-Stockholm

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parkering/Hitta-parkering/

Kategori:
App

Datamängder:
Servicedagar
P Buss
P Lastbil ...

P Motorcykel
P Rörelsehindrad

P-Stockholm är en app för IOS som visar när servicetider infinner sig på Stockholms stads gator samt var det finns parkeringsplatser reserverade för buss, lastbil, motorcykel och rörelsehindrade. I appen kan man söka fram servicetider, dvs när gatan ska sopas, sandas eller snöplogas, genom att filtrera på tid (24 tim framåt eller en viss veckodag) eller genom att söka på ett gatunamn. Reserverade parkeringsplatser visas genom att man väljer vilken typ av parkering man är intresserad av (buss/lastbil/motorcykel/rörelsehindrad). Det finns även stöd för att navigera till vald plats utifrån egen position. Länk iOS: https://itunes.apple.com/se/app/p-stockholm/id526504999?mt=8


Gatuadress - vilken stadsdel?

Kategori:
Systemintegration

Datamängder:
Gatunamn

Vi använder GetAdresses-funktionen för att få GPS-koordinater (WGS-84) till våra medlemmars bostadsadresser. Sedan korrelerar vi dessa med polygoner i KML som beskriver stadsdelsgränserna, med hjälp av en point-in-polygon algoritm, för att bestämma i vilken stadsdel personen bor, och om personen bor i kommunen. Denna info är nödvändig för statistik till våra bidragsgivare, socialnämnden och flera stadsdelsnämnder. Tidigare fick vi söka upp denna info manuellt på Stockholms Stads hemsida, vilket var svårtillgängligt. Nu är det integrerat i vårt medlemssystem byggt i VBA och SQL i Microsoft Office Access. Går också att använda i t ex Excel